Podmínky ochrany osobních údajů

I. Správce osobních údajů


Jsme společnost Smart Solution Company s.r.o., IČO: 25002503, DIČ: CZ25002503 se sídlem Podhorská 377/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 10630, e -mail: info@smart-solution-company.cz, telefonní číslo: +420 773 550 154 (dále jen „My” nebo „Prodávající” nebo "Správce").

Provozujeme e-shop electro-room.cz na webových stránkách https://www.electro-room.cz.

V rámci prodeje zboží a provozu našich webových stránek jakožto správce zpracováváme některé Vaše osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

II. Zpracování osobních údajů

 A. Zpracování osobních údajů v případě poptávky

Pokud poptáte naše zboží, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám Vy sami sdělíte, a to hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Mezi tyto údaje patří:  jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našeho zboží a případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu tyto údaje zpracováváme

 • Abychom Vás ním mohli kontaktovat za účelem další domluvy;
 • Případně abychom je mohli doložit při plnění našich povinností plynoucích nám ze zákona a smluv.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

 

 B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám sami poskytnete, tedy vyplníte do objednávkového formuláře. Jsou to hlavně fakturační údaje následujícího typu:

a) Identifikační údaje: jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo (v případě vytvoření uživatelského účtu), název společnosti, a DIČ v případě, že jste podnikatel.

b) Kontaktní údaje: jimi se rozumí Vaše osobní údaje, díky kterým jsme schopni Vás kontaktovat, patří mezi ně zejména: e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa

c) Údaje související s plněním smlouvy: kam patří zejména následující podoblasti zpracovávaných osobních údajů:

C1) Údaje o objednávkách:

Jedná se zejména o údaje o zboží a službách, které jste si u nás objednali, případně o Vaše specifické požadavky, Vámi zaznamenané prostřednictvím pole "Poznámka" v rámci Vámi vyplněné Objednávky.  Dále sem patří údaje o způsobu doručení, o způsobu platby, včetně čísla platebního účtu. A další údaje, zejména co se reklamací týče.

C2) Údaje plynoucí z Vašeho osobního nastavení účtu:

Z nastavení Vašeho účtu, zprováváme Vámi vyplněné informace, mezi které patří zejména: členství ve věrnostním programu, nastavení newsletterů, nákupní košík (tzv. nákupní seznamy), Vámi sledované produkty, také Vámi vyplněné dotazníky spokojenosti a Vaše hodnocení.

C3) Další, tzv. odvozené údaje:

Mezi tyto údaje patří údaje o Vašem věku, pohlaví, Vaše nákupní preference co, Vaše chování v rámci webového rozhraní našeho e-shopu, rovněž Vaše chování evidované třetími stranami, tedy dalšími zpracovateli, jejíchž služeb využíváme.

 

Z jakého důvodu tyto údaje zpracováváme?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Jakožto Správce musíme dodržovat zákonem stanovéné povinnosti, tyto povinnosti pro Nás vyplývají zejména z následujících zákonů: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zpracováváme tedy Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. Konkrétně po dobu, kdy je Vaše objednávka aktivní, tj. do posledního vydání dokladu k Vaší objednávce (může se jednat i o doklad o vyřízení reklamace) a poté maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 

 B. Newslettery (obchodní sdělení) 

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 
Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@electro-room.cz.

 

III. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet: společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 25 395.

 • společnost podílející se na expedici zboží (řazeno abecedně): Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČO 61329266, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 52346.

 • společnost podílející se na expedici zboží (řazeno abecedně): FedEx Corporation a FedEx Express Czech Republic s.r.o., se sídlem Radlická 354/107b, Radlice, 150 00 Praha 5, IČO 15888959, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 1215.

 • společnost podílející se na expedici zboží (řazeno abecedně): Gebrüder Weiss spol. s r.o., se sídlem Průmyslová 477, 252 61 Jeneč, IČO 44795092, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 6120.

 • společnost podílející se na expedici zboží (řazeno abecedně): PPL CZ s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany u Prahy, IČO 25194798, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 105858.

 • společnost podílející se na expedici zboží (řazeno abecedně): United Parcel Service of America, Inc. a UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o., se sídlem Ke Kopanině 559, 252 67 Tuchoměřice, IČO 25684094, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 60935.

 • společnosti podílející se na expedici plateb (řazeno abecedně): Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 000 01 350, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 1360.

 • společnosti podílející se na expedici plateb (řazeno abecedně): Komerční banka, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO 453 17 054, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou BXXXVI 46.

 • poskytovatel e-mailingové služby: společnost Proton AG, se sídlem Route de la Galaise 321228, Plan-les-OuatesGeneva, Switzerland.

 • poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů společnost Heureka Group a.s., Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 078 22 774, zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 24131.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

IV. Co byste dál měli vědět 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@electro-room.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 773 550 154.

 

V. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Konkrétně používáme následující soubory cookies.

Nezbytné cookies:

Cookies Účel
externaFontsLoaded Pomáhá nám s načítáním fontů.
NOCHACHE Pomáhá s rychlostí načítání webu.
PHPSESSID Slouží k identifikaci přihlášení.
previousURL Ukládá předchozí navštívenou stránku.
referal Pomáhá s identifikaci předchozího zdroje návstěv.
mccid a mceid Interní informace pro zajištění správného chodu stránek.
SRV_id Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti.
CookiesOK Souhlas s použitím cookies.

 

Statistické cookies:

Cookies (služba) Účel
Google Analytics Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu.
Smartlook a Smartsupp Pomáhá nám s měřením a vyhodnocováním uspěšnosti webu a komunikaci s klienty.
Google Optimize Použiváme jej k vyhodnocováním úspěsnosti a zlepšování webu.

 

Reklamní cookies

Cookies (účel) Účel
Heureka.cz Používáme nákupní portál Heureka.cz k zjišťování spokojenosti pomocí služby Ověřeno zákazníky*, celkovému vyhodnocení úspěšnosti a také jako zprostředkovatele našich prodejů.
Zboží.cz Používáme nákupní portál Zboží.cz k zjišťování spokojenosti zákazníků, celkovému vyhodnocení úspěšnosti a také jako zprostředkovatele našich prodejů.
Google Adwords Používáme Adwords k cílení reklamy.
Seznam Sklik Používáme Sklik k cílení reklamy.
Linkedin Používáme Linkedin k cílení reklamy.

 

* Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

VI. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 02. 05. 2024.